Rådgivning & kontakt

Indvandrerrådgivningen – Landsdækkende Rådgivning

Vi kan hjælpe dig med råd og vejledning og med informationer.
Vi handler også aktivt i din sag over for myndighederne. Det vil sige, at vi kan påtage os at skrive eller ringe, aftale møder m.v.. Det er ikke altid gratis.

Vi kan også være din partsrepræsentant over for myndigheder, således vi er med til møder og kan rådgive dig. Vi tager et engangs-administrationsbeløb for denne ydelse, men i visse sager intet.

Vi påtager os sager for et engangsbeløb med ansøgninger om familiesammenføring over danske udlændingelove eller EU love over Sverige, Tyskland, Spanien o.s.v., samt arbejdstilladelser m.v.

· Familiesammenføring – både efter danske love og EU-lovgivning
· Opholdstilladelser og arbejdstilladelse.
· Permanent opholdstilladelse
· Statsborgerskab.
· EU borgerrettigheder.
· Bolig- og arbejdsmarked.
· Sociale rettigheder og pligter.
· Visa invitation

Indvandrerrådgivningen

Haslegårdsvej 8, D43/D44
(1. indkørsel, ligeud og til venstre)
Dk 8210 Århus V.

Tlf. +45 26223611 & +45 50141816
Tirsdag og torsdag fra kl. 11:00 til 16:00

www.indvandrerraadgivningen.dk
postmaster@indvandrerraadgivningen.dk

Du kan ringe eller sende spørgsmål

Google Map

Busser: 22 og 2A og 3A og 6A og 14 og 114 lige til vort kontor!

Indvandrerrådgivningen er en privat forening uden tilhørsforhold til staten og kommuner. Vi søger og modtager ikke tilskud fra de nævnte.

Se desuden vores privatslivs politik her